Hemelvaartweekend 2024

Profiel

Doelstelling: Ontspanning combineren met bezinning

‘Het hemelvaartweekend’ werd ongeveer in 1985 opgezet door de toenmalige predikant van Duisburg Ruhrort, ds. Gort, met als doel:
Gezellig samen zijn rondom een bepaald thema dat als rode draad door het weekend heen gaat. Iedereen kan mee! Kerkelijken, maar ook rand- en onkerkelijken. Zo komen gelovigen, ongelovigen en zoekende mensen met elkaar in aanraking. Hen wordt de gelegenheid geboden, in een gezellige en open sfeer en op een eerlijke en gelijkwaardige manier, met elkaar van gedachten te wisselen over wat hen bezig houdt. De bezinning op de Bijbel speelt in dat gesprek uiteraard een belangrijke rol.

De organisatie van het hemelvaartweekend is in handen van de schipperspredikanten en jongeren van de Koningskerk en de Nederlandse Kerk aan de Ruhr. Sinds enkele jaren is de organisatie ondergebracht in de Stichting Hemelvaartweekend. De verantwoordelijkheid voor het weekend ligt bij de werkgroep Pastoraat in de Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland.